ระบบรายงานข้อมูล CMI และวิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน
ระบบรายงานข้อมูล CMI และวิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน
โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

ระบบรายงานตัวชี้วัด Intermediate Care

ระบบรายงานตัวชี้วัด Intermediate Care

พัฒนาโดยทีมจังหวัดแพร่

รายละเอียด

ระบบรายงานผล Thairefer

ระบบรายงานผล Thairefer

พัฒนาโดยทีมจังหวัดลำปาง

รายละเอียด

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

พัฒนาโดยทีมจังหวัดพะเยา

รายละเอียด

ระบบรายงานตัวชี้วัด QOF(Quality Outcome of Framework)

ระบบรายงานตัวชี้วัด QOF(Quality Outcome of Framework)

พัฒนาโดยทีมจังหวัดพะเยา

รายละเอียด

ระบบคืนข้อมูล 43 แฟ้ม

ระบบคืนข้อมูล 43 แฟ้ม

พัฒนาโดยทีมจังหวัดพะเยา

รายละเอียด

ข้อมูลคน เงิน ของ

ข้อมูลคน เงิน ของ

พัฒนาโดยทีมจังหวัดเชียงราย

รายละเอียด

PCC

PCC

พัฒนาโดยทีมจังหวัดลำพูน

รายละเอียด

แผน CIO

แผนปฏิบัติงาน CIO

พัฒนาโดยทีมจังหวัดพะเยา

รายละเอียด