เด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ และพบเด็กสงสัยล่าช้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ จังหวัด : น่าน

update2018-02-21: 13:42:28
อำเภอเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
เฉลิมพระเกียรติ2956221.023
เชียงกลาง56410218.092
บ่อเกลือ3355315.821
นาหมื่น3205015.621
สันติสุข3044715.461
ท่าวังผา1,05515214.410
เมืองน่าน1,82126114.330
เวียงสา1,57121813.880
บ้านหลวง2362711.440
ทุ่งช้าง6947610.950
นาน้อย921879.450
ปัว1,4621349.170
ภูเพียง687486.990
สองแคว394246.090
แม่จริม470255.320
รวม11,1291,36612.27-
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 24.01 - 27.00 4
ตั้งแต่ร้อยละ 21.01 - 24.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 18.01 - 21.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 15.00 - 18.00 1
น้อยกว่าร้อยละ 15.00 0