ร้อยละของเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ จังหวัด : น่าน

update2018-02-21: 13:46:09
อำเภอเป้าหมาย (A)ผลงาน (B)%ระดับคะแนน
เชียงกลาง67156484.053
นาน้อย1,13692181.072
สองแคว49139480.242
ทุ่งช้าง86769480.052
เมืองน่าน2,2991,82179.212
นาหมื่น40532079.012
บ้านหลวง31723674.451
ภูเพียง95368772.091
ปัว2,0531,46271.211
แม่จริม66647070.571
ท่าวังผา1,4971,05570.471
เฉลิมพระเกียรติ43229568.290
เวียงสา2,3771,57166.090
สันติสุข50230460.560
บ่อเกลือ60233555.650
รวม15,26811,12972.82-
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 95.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 88.76 - 95.00 4
ตั้งแต่ร้อยละ 82.51 - 88.75 3
ตั้งแต่ร้อยละ 76.26 - 82.50 2
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 76.25 1
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 0