จังหวัดเป้าหมายผลงาน%
พะเยา84,63663,38374.89
น่าน83,84559,36070.80
แพร่78,14447,00160.15
ลำพูน90,00450,90656.56
เชียงราย201,69794,04146.62
แม่ฮ่องสอน37,69515,69741.64
รวม576,021330,38857.12
แหล่งข้อมูล HDC