Showing 1-8 of 8 items.

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัดเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนนTEMP_UPDATEWEB_UPDATE
พะเยา82,07769,81385.0652018-04-20 13:48:182018-04-21 15:59:26
แพร่78,19358,56674.9042018-04-20 10:34:422018-04-21 15:59:25
ลำพูน89,49863,36570.8042018-04-21 14:37:162018-04-21 15:59:24
เชียงราย198,016133,13467.2332018-04-21 10:09:342018-04-21 15:59:30
น่าน83,88855,32965.9632018-04-21 04:03:382018-04-21 15:59:26
ลำปาง133,74381,96661.2932018-04-21 08:26:242018-04-21 15:59:25
เชียงใหม่280,091165,02558.9222018-04-18 09:20:242018-04-21 15:59:23
แม่ฮ่องสอน37,63418,92650.2922018-04-19 14:07:372018-04-21 15:59:31
รวม983,140646,12465.52-  
แหล่งข้อมูล HDC, ในช่วงวันที่มารับบริการตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2561
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 70.01 - 80.00 4
ตั้งแต่ร้อยละ 60.01 - 70.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 50.01 - 60.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 40.00 - 50.00 1
น้อยกว่าร้อยละ 40.00 0