ผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก Form A1 ปีงบประมาณ 2561

จังหวัดจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
เชียงใหม่3,834 81.92 99.24 91.25 75.68 67.70 83.75 92.93
ลำปาง966 85.92 99.90 90.06 85.40 75.49 85.88 93.54
รวม4,80082.7299.3891.0177.6469.2784.1893.04

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) ปีงบประมาณ 2561

Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
จังหวัด ทั้งหมด ไม่มีความผิดพลาด (Y) ผิดพลาด A B C D E F G H
NNคุณภาพ (%)N%N%N%N%N%N%N%N%N%
เชียงใหม่4,6313,644 78.69 98721.312946.352154.64380.82410.8920.04260.561182.55420.91
ลำปาง14510371.034228.9721.3800.0000.0000.0000.0000.004027.5900.00
รวม4,7763,74778.451,02921.552966.202154.50380.80410.8620.04260.541583.31420.88
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด (ข้อมูลถูกต้อง)
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHIC(District Health Informatic Center)

© ทีมพัฒนาสารสนเทศ เขตบริการสุขภาพที่ 1

กรกฎาคม 2560