ตรวจสอบการให้รหัส ICD10-10-TM vol.3 ตามกฏ สนย.

ปีงบประมาณชื่อความผิดปกติเป้าหมมายให้รหัสผิดร้อยละ
2560A1 : รหัส ICD ที่ใช้ได้กับผู้ป่วย ชาย เท่านั้น050
2560A2 : รหัส ICD ที่ใช้ได้กับผู้ป่วย หญิง เท่านั้น000
2560B1 : การให้รหัสผู้ที่มารับบริการบำบัดรักษาความเจ็บป่วยเป็น ผู้ป่วยนอก ที่รพ.สต.จะต้องไม่มี รหัส Z เป็นรหัสโรคอื่นๆ ร่วมยกเว้น Z11.0 - Z13.9000
2560B2 : ห้ามใช้รหัส V,W,X,Y เป็นรหัสโรคหลัก080
2560B3 : การให้รหัส S และ T ในผู้ป่วยรายใดต้องให้รหัสสาเหตุภายนอกร่วมด้วยเสมอ000
2560B4 : การให้รหัส ผู้ป่วยนอก ที่มารับวัคซีนป้องกันโรค ไม่ต้องใส่รหัสการตรวจร่างกายการตรวจสุขภาพ000
2560B5 : การฉีดยา พ่นยา เหน็บยา ในแบบต่างๆ ไม่ต้องลงหัตถการ 9018170,9038170,9088170000
2560B6 : การให้รหัส Z76.8 ให้กับผู้ที่มาขอรับยา หรืออุปกรณ์โดยไม่เป็นเหตุ ห้ามใช้ร่วมกับรหัสอื่น000
2560B7 : การให้รหัส O800-O849 เป็นโรคหลัก ต้องไม่มี O อื่นๆ ร่วมด้วยในการรักษาครั้งนี้000
2560B8 : ห้ามใช้รหัส T310-T319 เป็นโรคหลัก ซึ่งเป็นรหัสเปอร์เซ็นต์การเกิดแผลไหม้000
2560B9 : การให้รหัส V00-Y34 ต้องให้รหัสรวม 5 ตัวอักษรเสมอ000
2560B10 : การให้รหัส Z470-Z479,Z480-Z489 จะต้องไม่ใช้ร่วมกับรหัส S หรือ T ในการรักษาครั้งนี้000
2560C1 : ใช้รหัสที่ไม่ควรใช้ในประเทศไทยหลายรหัส เช่น J029,L029,L039,D229,T07,T147-T148,Z349000